Dům U Tří čápů


Dům U Tří čápů

Kde se nachází?

Dům U Tří čápů najdete hned pod Pražským hradem na rohu ulic Valdštejnská a Tomášská. Nad vchodem mu visí domovní znamení se třemi čápy a podle toho se také dům jmenuje. Dnes tento dům slouží jako luxusní hotel, ale původně byl stavěn s úplně jiným záměrem.  

Po práci na pivo

Historie tohoto domu se píše již od roku 1285. Václav II., který pozval do Prahy mnichy z řádu augustiniánů, vyjednal s opatem břevnovského kláštera, aby mnichům věnoval pozemky v podhradí. Na tomto místě si pak začali augustiniáni budovat vlastní klášter. Mniši byli celkem chudí a stavba kláštera jim šla dost pomalu. Řeholní život (život mnichů dle pravidel určených církví) nebyl lehký, usoudili tedy (v roce 1358), že bude třeba zřídit místo k duševnímu osvěžení. A tak vybudovali řádový pivovar – pravděpodobně první stavbu tohoto druhu v Praze. Pivovar nebyl určen jen mnichům, ale chodili do něj i malostranští měšťani. Ještě dnes jsou v podzemí domu zbytky původních gotických sklepení. 

Požáry

Bohužel byl pivovar během husitských válek částečně vypálen. Oblíbené místo duševní očisty však rychle vysbíralo peníze na nutnou opravu. Roku 1541 byl ale znovu zničen během velkého požáru, který začal na Malostranském náměstí.

Stopa historie

Od roku 1560 se na místě původního pivovaru postavily měšťanské domy a podoba místa se dost změnila. Původní vzhled se zcela vytratil. Zmíněné měšťanské domy se pak v průběhu let ještě několikrát přestavěly. Nejprve do renesanční podoby. V 16.-17. století dům dokonce přejmenovali na Altmanův podle tehdejšího majitele. A v 19. století prošel dům úpravou barokní. 

Srdce domu ovšem zůstalo renesanční dodnes. A pohádka o domu U Tří čápů má šťastný konec. V 30. letech 20. století zde obnovili pivovar a tradice dál pokračuje.

Líbil se vám tento článek? Trénujte své znalosti a ověřte si je v kvízu.Trénink

Pro splnění aktivity je nutno se přihlásit
Zpět na ostrov