Křišťálové studánky


Sucho v Čechách

Možná jste zaznamenali, že se ve zprávách v televizi, rádiu nebo v novinách píše o tom, že Česko dlouhodobě trápí sucho. Případně se o tom dozvídáte teď. Vody v české přírodě opravdu ubývá. I proto například trpí lesy opakovaně kůrovcovými kalamitami. Stromy, jež nemají dostatek vody, kterou nutně potřebují, aby byly silné, se při napadení kůrovcem nemohou bránit. 

A to je jen jeden z příkladů dopadů nedostatku vody. Jelikož se hladina vody v řekách snižuje, ubývá i vody v přehradách. Jenže přehrady zásobují pitnou vodou domácnosti – tedy nás všechny. Co konkrétně byste dělali, kdyby vám přestala téct voda z kohoutku? Víte, kdy je nejbližší zdroj pitné, nebo alespoň užitkové vody?

Studánky v Praze

V Praze je okolo 180 registrovaných vodní zdrojů. Bohužel jen 5 z nich nabízí vodu pitnou. Kvalitu vody často ničí úniky splaškové vody, která obsahuje těžké kovy a jiné životu nebezpečné látky. Zničená voda je sice čirá a bez zápachu, ale nepitelná. Proto je chvályhodné, že se různé spolky, jednotlivci nebo městské části snaží o revitalizaci pramenů. Investují čas a peníze, aby vodu čistili a starali se o okolí pramenů. Bohužel jim práci komplikuje, kromě prosakující špinavé vody, také vandalismus. 


Petřinka

Studánka Petřinka byla poprvé slavnostně otevřena 1. 6. 1986 u příležitosti oslav Dne dětí toho roku. Dokonce ji zdobila soška dívenky, která měla symbolizovat zapomenutý zvyk otvírání studánek. Poslední květnový den patří do období letnic a je věnován prastaré tradici, kdy se dívky vydávaly ke studánkám, aby je čistily a modlily se zde za čistou vodu a silnou úrodu. Jedná se o pohanský zvyk z dob předkřesťanských. Soška byla vinou zmíněného vandalismu bohužel zničena dva dny po slavnostním otevření pramene. 

Petřín mám ideální předpoklad pro vlastní studánku. Sdružené zahrady Kínská, Nebozízek, Seminářská, Lobkovická a Strahovská tvoří odedávna rezervoár vody, pomyslným trychtýřem sem stéká voda ze strahovských a petřínských pramenů. Tento vodní zdroj ještě do nedávna zásoboval potrubím paláce, nemocnice, kláštery, školy, kašny nebo dětská hřiště. Od začátku 70. let (1971 dále) končí ale voda z pramene v Čertovce nebo ve Vltavě. Trénink

Pro splnění aktivity je nutno se přihlásit
Zpět na ostrov