Památné stromy Prahy 1


Památné stromy Prahy 1

Proč vlastně existují památné stromy?

A jak se rozhoduje o tom, který strom je památný nebo významný a který je jen “obyčejným” stromem? Budete se možná divit, ale na ochranu památných stromů existuje zákon. Každý zákon má své číslo a památné stromy jsou zakotveny v zákoně č. 114/1992 Sb., konkrétně v paragrafu (§) 46. Památným stromem se může stát takový strom, který něčím vyniká nad ostatními, například svým stářím. Nebo je mnohem větší než ostatní stromy. A nebo zažil nějakou důležitou historickou událost a od té doby se k němu váže nějaká legenda. 

Jak se dá určit stáří stromu, který ještě stojí?

Dá se to vyčíst z letokruhů. Stačí strom navrtat, nemusí se kácet. Nebo se dá změřit, jak široký má kmen a podle toho se přibližně určí, kolik je stromu let. Také se o stromech můžeme dočíst v historických záznamech. Úplně nejstarším stromem v Praze 1 je tis červený rostoucí uprostřed zahrady (bohužel veřejnosti nepřístupné) u kostela Svaté Panny Marie Sněžné. Tis kromě svého vysokého věku ukrývá sošku madony na svém kmenu, schovanou pod větvemi. U Velkopřevorského paláce kousek od Lennonovy zdi stojí Beethovenův platan, nejmohutnější platan v Praze. Jméno dostal samozřejmě po slavném skladateli, který zde prý sedával. V roce 2030 platan oslaví tři sta let. Další významné místo mezi památnými stromy zabírá dub letní v Řásnovce. Památných dubů je velmi málo a na Starém Městě je jen jeden. Vyniká svým majestátným vzrůstem. Starý je minimálně 165 let a prohlédnout si jej můžete v parčíku u ulice Řásnovka, jak už název napovídá. A nakonec jasan ve Strahovské zahradě, který obsadil nejvyšší post v žebříčku podle velikosti památných stromů v celé republice. Stojí zde už dvě stě let a zabírá většinu výhledu, jak široce již narostl. Najdete ho pod Petřínskou rozhlednou. 

Líbil se vám tento článek? Trénujte své znalosti a ověřte si je v kvízu.

Trénink

Pro splnění aktivity je nutno se přihlásit
Zpět na ostrov