Písmenkový večírek


Pro rodiče a učitele:

Ústřední městská knihovna v Praze, kterou najdete na Mariánském náměstí, je moc zajímavé místo. Přes den si tu můžete půjčit knížky, hry nebo třeba i časopisy a posedět v útulné kavárně. Kromě toho tu také promítají filmy, pořádají koncerty, divadelní představení a zajímavé besedy.  Přečtěte si s dětmi veselou veršovanou pohádku, ve které se vypráví o tom, co se v takové knihovně může dít po zavírací době. Třeba je inspiruje k tomu, aby knihovnu pořádně prozkoumaly.

autorkou pohádky je Ladislava Whitcroft

Písmenkový večírek

Jestlipak ty víš,

že když v noci spíš,

tak v knihovně ožívá

písmenková rodina?


A se veze v autíčku

atlas hub má v uzlíčku.

Pejsek z knížky na něj vrčí,

že mu z auta čárka trčí.


B si nese básničky,

sundalo je z poličky. 

Brouká si a někdy bručí,

to když rýmy rvou mu uši.


C se culí vesele,

zdraví všechny přátele

bez bázně a cirátů,

mává knihou citátů.


Potom další písmenka,

veliká i malinká,

vylézají z tajných skrýší,

hopsají a štěstím kvičí.


A když se pak vyhopsají,

čtou si ve všem, co tam mají.

čtou si v leže na poličkách, 

na skříňkách i na stoličkách.


Na jedné z těch stoliček,

co stojí u poliček,

klimbal starý moudrý mol,

co si říká Knihomol.


Písmenka ho probudila,

když se nahlas hašteřila.

Hádala se, na mou duši,

komu z nich to nejvíc sluší.


Z čeho je ten mol teď jelen?

Že písmenka čtou si sebe!

A že mají vespolek

písmenkový večírek!


Otázky:

  1. Jaké knížky si písmenka přinesla na písmenkový večírek? 

  2. Jaké další druhy knížek znáš a které z nich tě nejvíc baví číst?

  3. Představ si, že by ses ocitl/a na písmenkovém večírku. Co bys tu chtěl/a zažít?

Nakresli ilustraci k pohádce, svůj výtvor pošli do soutěže.

Přejít do fotosoutěže
Zpět na ostrov