Pravidla fotosoutěže


Vyfoť život v Praze 1 a soutěž o super ceny!

Jak to funguje?

První věc, kterou k hraní budeš potřebovat, je vlastní profil. Ten si prosím vytvoř a aktivuj.

Tématem soutěže je Život v Praze 1.

Sledujte, ce se děje v parku, na ulicích, na vltavském nábřeží nebo v centru města - vyfoť to a svůj originální kousek zašli do fotosoutěže.

Pravidla

Nahrát můžeš až 5 fotografií.
Vítězná fotografie je ta, která bude mít nejvíce hlasů. Popros kamarády nebo členy rodiny, ať pro tebe hlasují.

Termín trvání soutěže

1. 6. - 24. 6. 2020

Soutěžní kategorie

1. kategorie – jednotlivci - 1. - 5. třída
2. kategorie – jednotlivci - 6. - 9. třída

Výhry v každé z kategorii

1. cena – dárková poukázka na výběr foto zboží nebo služeb v hodnotě 1.500 Kč
2. cena – dárková poukázka na výběr foto zboží nebo služeb v hodnotě 1.000 Kč
3. cena – dárková poukázka na výběr foto zboží nebo služeb v hodnotě 500 Kč

Podrobná pravidla soutěže

Akce je určena žákům základních škol v Praze 1, nebo těm dětem, které na Praze 1 bydlí.
Soutěžící prostřednictvím webového formuláře nahraje do aplikace originální fotografii na téma: Život v Praze 1.
Každý jednotlivý soutěžící může na soutěžní web umístit maximálně 5 fotografií.
Organizátor fotografie zkontroluje a v co nejkratším čase – obvykle další pracovní den po nahrání – je zveřejní, pokud budou splněny veškeré podmínky dané těmito pravidly.
Do konečných výsledků se však bude soutěžícím započítávat pouze fotografie s nejvyšším počtem hlasů. Divácké hlasy za jednotlivé fotografie soutěžícího se nesčítají.

Pořadatel

MČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, IČO: 00063410

Organizátor

Kristián spol. s r. o., Výstupní 1129/6, 101 00 Praha 10, IČO: 63076331

Návštěvníci (diváci) pro fotografie hlasují na webu soutěže. Na konci soutěže (24.6.2020, 23:59:59) se hlasování uzavře a vyhrává ten soutěžící, jehož fotografie získá nejvíce diváckých hlasů.
Divák může hlasovat pro všechny fotografie. Každé fotografii může dát svůj hlas pouze jednou v daném dni. Průběžný stav hlasování se zobrazuje u jednotlivých fotografií.
Divácký hlas pro fotografii se započítá okamžitě po kliknutí na button (tlačítko) pro hlasování. Opětovný pokus o hlasování v daném dni pro stejnou fotografii nebude započítán.

Výhry získají soutěžící v pořadí na 1.- 10. místě v každé kategorii zvlášť. Celkově tedy bude odměněno 20 soutěžících s nejvyšším počtem diváckých hlasů v jednotlivých kategoriích.

Ceny pro jednotlivé výherce budou zaslány poštou (kurýrní službou) nebo e-mailem (pokud to bude možné) na adresu výherce. Výherce poskytne organizátorovi po vyzvání e-mailem nebo telefonicky svou adresu neprodleně po vyhlášení výsledků dne 25. června 2020 a to nejpozději do 30. června 2020. Pokud tak soutěžící neučiní do daného data, je ze soutěže vyloučen a celý žebříček výherců se posune o jedno místo nahoru. Organizátor je povinen doručit výhru výherci do 1 měsíce po zveřejnění výsledků na webových stránkách soutěže.

Pokud si výherce výhru nepřevezme ani po opakované výzvě do 15.9.2020, znamená to, že výhru odmítl, a na to má plné právo a nemusí udávat důvod. Odmítnout výhru má soutěžící právo kdykoliv.

Vymáhání výher z fotosoutěže soudní cestou je vyloučeno. Vložením a zveřejněním fotografie soutěžící souhlasí s pravidly na webu soutěže, se zveřejněním svého jména v závěrečném přehledu umístění. Dále soutěžící zaškrtnutím políčka GDPR stvrzuje, že se seznámil s pravidly o nakládání s jeho osobními údaji – že v rámci této činnosti jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu, který odpovídá účelu zpracování, kterým je vedení účtu v tomto systému. Účet je možné kdykoli smazat.

Soutěžící uveřejněním fotografie zároveň stvrzuje, že je autorem fotografie, že je oprávněn s ní nakládat v rámci soutěže, že uděluje organizátorům výslovný souhlas s užitím fotografie k propagaci akce a šířením fotografie všemi dostupnými prostředky a to jak v elektronické, tak tištěné podobě. Soutěžící zodpovídá také za to, že případné osoby zachycené na fotografii poskytly autorovi souhlas k užití dané fotografie, že na fotografii nejsou závadné skutečnosti, které by odporovaly dobrým mravům nebo někoho poškozovaly na jeho právech. O tom, zda fotografie je vhodná pro zveřejnění a splňuje tato pravidla soutěže, rozhoduje organizátor, případně pořadatel soutěže.

Pokud soutěžící není plnoletý, přebírá za něj jeho práva a povinnosti jeho zákonný zástupce.

Tato pravidla začínají platit dne 1. června 2020 a platí po celou dobu trvání soutěže.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na organizátora prostřednictvím e-mailové adresy info@dendeti.online.
V případě sporů mají organizátor nebo pořadatel právo konečného rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se není možné odvolat.
Vymáhání výher z fotosoutěže „Život v Praze 1“ soudní cestou je vyloučeno.

Zpět na ostrov